https://mogmans.se/uploads/images/start1.jpg https://mogmans.se/uploads/images/start2.jpg https://mogmans.se/uploads/images/start3.jpg

EKONOMISK KONTROLL - BOKFÖRING OCH REDOVISNING


Redovisningsbyrå är ett tjänsteföretag som hjälper kunder med bokföring, redovisning och erbjuder prisvärda ekonomitjänster som ger dig trygghet, kontroll och kvalitet. Vi sköter allt det löpande ekonomiarbete från bokföring till löner och månatliga skattedeklarationer. Varje månad får du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger dig bra kontroll på företagets balans, resultat och kvalitet. Tillsammans går vi även igenom dina resultat för den valda perioden. Vi sköter alla papper professionellt och har naturligtvis tystnadsplikt.

Våra kunder består huvudsakligen av små och medelstora företag. Vi arbetar med moderna och effektiva hjälpmedel för att kunna göra högkvalitativa jobb till konkurrenskraftiga priser och erbjuder hjälp med:

- Löpande bokföring

- Budget

- Moms och skattedeklaration

- Månads/kvartal/årsrapporter

- Löneadministration

- Leverantörsreskontra

- Kundreskontra

- Faktureringsservice

- Bokslut, årsredovisning och deklaration